Dornmetoden

Dornmetoden är en alternativ holistisk behandling som bygger på en gammal kunskap av lokalbefolkningen i Alpregionen. Metoden är en behandling till självhjälp som används för att korrigera felställningar i ryggraden och andra leder.

Dornmetoden har utvecklats för ca 30 år sedan genom tysken Dieter Dorn och har blivit en snabbt växande behandlingsmetod över hela världen. Den används ofta för att behandla nack-, rygg-, axel och andra ledproblem. Den hjälper till att förbättra hållningen och den allmänna hälsan.

Man tar sin hand och lägger den på ryggen

Skillnader i benlängden leder till snedställning av bäckenet vilket i sin tur leder till snedställning i ryggraden. Ryggraden som är en av våra mest centrala delar i kroppen har kopplingar till alla våra organ och kroppsfunktioner.

Inom Dornmetoden anses kopplingarna vara såväl fysiska som psykiska. En blockering av kotor i ryggraden anses kunna leda till besvär, smärtor och sjukdomar var som helst i kroppen.

Hur går det till?

Dornmetoden som skonsamt korrigerar osymmetri i kroppens skelett jämförs ofta med osteopati och inkluderar element från Traditional Chinese medicine (TCM ) som meridianlära.

Man använder mjuka rörelser och lätt tryck för att korrigera felställningar i ryggraden och leder. Man arbetar utan manipulation eller ”knäckande”. Oftast börjar man att kontrollera benlängden och korrigerar den.

Behandlingen är ett aktivt samspel mellan klienten och terapeuten. Terapeuten lokaliserar t ex förskjutningar i ryggraden genom att känna av ryggradens symmetri med tummarna. Korrigeringen sker sedan med hjälp av terapeutens tumme och klientens naturliga rörelser i ben, armar eller huvud. Klienten får sedan övningar att göra hemma för bibehållen korrigering.

En digitalt ritad bild på en ryggrad